Sushi Corner

Via Ugo Bassi, 25, 40121 Bologna BO Mercato delle Erbe
Sushi Corner